Verandermanager

Wat is Verandermanagement

De dynamiek in de maatschappij zorgt ervoor dat verandering een continue factor is. Organisaties en mensen moeten zich daaraan dan ook aanpassen. Het richten en begeleiden van deze veranderingen vergt aandacht en kwaliteiten die niet iedere organisatie beschikbaar heeft.

Het geven van deze aandacht is vaak moeilijk omdat het lijnmanagement zich moet richten op de continuïteit van de bedrijfsvoering en aandacht aan de veranderingen dient te geven. Daarnaast is veranderen een vak dat lijnmanagers niet hoeven te beheersen.

Aanpak

Grapes Consultancy Group (GCG) beidt ondersteuning bij veranderingen en heeft verander/interim managers en adviseurs in dienst die zeer ervaren zijn in het begeleiden en verankeren van veranderingen. De aanpak daarbij is altijd integraal, wat wil zeggen dat alle soorten veranderingen fysiek, organisatie, proces en mensen indien van toepassing in samenhang worden beschouwd. Hiermee wordt voorkomen dat na afloop de resultaten niet zijn geborgd (dit betekent dat na afloop van de opdracht de organisatie zelf in staat is de verandering te continueren).

GCG kan afhankelijk van de opdracht en de wens van de opdrachtgever diverse houdingen en strategieën hanteren. Ongeacht de aanpak en rol van de verandermanager kenmerkt de inzet van de professional zich door:

  • inschakeling op strategisch en tactisch niveau van ervaren managers of indien nodig van vakinhoudelijke experts
  • de mogelijkheid tot combinatie van interim-management en managementadvies in één hand; d.w.z. zowel aanbieden van zowel tijdelijke wijzigingsmanagers als het vervangen van lijnmanagement tijdens de verbouwing
  • maken van de juiste match tussen vraag (klant) en aanbod (de professional), gelet op persoonlijkheid en vakinhoudelijke expertise
  • focus op resultaatgericht sturen, omgaan met weerstanden/tegenslag, organisatie/procesverandering en dynamiek rondom medewerkers
  • handelen vanuit een pragmatische invalshoek, waarbij afhankelijk van de veranderstrategie diverse best-practises verandermethoden & -technieken toegepast kunnen worden
  • kaders met opdrachtgever vooraf vastleggen, maar de focus tijdens uitvoering is gericht op de toekomstige verwachtingen; de scope/opdrachtkaders worden (indien nodig) in belang van de klantorganisatie overschreden
  • kennis en ervaring in de branche en zoveel mogelijk ook de klantorganisatie
  • continue professionele ontwikkeling van interim-managers