Interim Manager

 

Wanneer schakelen ondernemingen een interim manager in? Ondernemingen schakelen een interim manager in om een afwezige leidinggevende te vervangen, veranderingen in goede banen te leiden, projecten te coördineren of nieuwe activiteiten op te starten.

Wat doet een interim manager?

Bedrijven doen ook beroep op een interim manager wanneer ze een bepaalde expertise niet in huis hebben. Stel dat een onderneming een nieuwe commerciële afdeling wil opzetten of de verkoop wil verbeteren. Een interim manager met ervaring in marketing kan zijn kennis overdragen aan de medewerkers van het bedrijf, zodat zij die taak kunnen overnemen. Er is ook een rol weggelegd voor interim managers om speciale projecten te leiden.

De interim manager kan ook ingezet worden om structurele veranderingen door te voeren. Vaak gaat het om acties die het management liever zelf niet doet, zoals fusies, overnames, herstructureringen of beleidswijzigingen. Aangezien de interim manager een buitenstaander is, kan hij makkelijker drastische maatregelen nemen die vaak onpopulair zijn. Crisismanagement behoort ook tot die veranderingsprocessen.

Persoonlijkheid Interim Manager doorslaggevend

Een interim manager moet over heel wat competenties beschikken. In de eerste plaats heeft hij een brede managementervaring en bezit sterke communicatieve en analytische vaardigheden om de problemen te herkennen en op te lossen. Resultaatgerichtheid en draadkracht zijn essentiële eigenschappen voor een interim manager. Naast de technische vaardigheden, speelt de persoonlijkheid van de manager een belangrijke rol. Hij moet het vertrouwen opwekken, zich snel kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur, zich afzijdig houden van de politieke spelletjes in het bedrijf en ervoor zorgen dat hij op termijn overbodig wordt.

Interim management is tijdelijk

De lengte van een interim opdracht hangt af van het probleem waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt en de soort onderneming. Gemiddeld duurt een opdracht van minimum drie tot maximum achttien maanden. De interim managers kunnen zelf inschatten hoe lang de opdracht zal duren. Het is overigens de taak van de manager om zich na een bepaalde tijd overbodig te maken. Hij moet ervoor zorgen dat alle veranderingsprocessen verankerd zitten in het bedrijf, dat de opvolger voldoende ingewerkt is en dat de kennis van de interim manager overgedragen is aan de medewerkers in het bedrijf. Door de tijdelijkheid van de opdracht kan de interim manager drastische beslissingen nemen.

Kosten

De interim manager krijgt een uurvergoeding die schommelt tussen de € 80,– en € 125,–, alle kosten inbegrepen. De prijs hangt af van de duur en de moeilijkheidsgraad van de opdracht.