Interim management versus consultancy

Interim management versus consultancy

De interim manager wordt vaak wel eens verward met een consultant, maar hun doelstellingen liggen heel ver uit elkaar. Consultants kun je niet vergelijken met interim managers, ze zullen een probleem analyseren, er een rapport over schrijven en een voorstel voor een oplossing doen. Daar eindigt ook zijn taak. Een interim manager analyseert ook de problemen in het bedrijf, maar hij zal die problemen ook zelf aanpakken? Daarin zit net het uitdagende van de job. De interim manager gaat op de stoel zitten, trekt de medewerkers naar zich toe en geeft richting aan het bedrijf. Een ander belangrijk verschil met een consultant is dat de interim manager knopen kan doorhakken en meer beslissingsmacht geeft. Hij staat ook met de voeten in de modder en legt de grondvesten voor de verdere toekomst van de onderneming.