De methode MSP is een methode voor het managen van programma’s en is ontworpen door OGC (Office of Government Commerce) van de Britse overheid. Het geeft een pragmatische aanpak voor het managen van programma’s en helpt organisaties bedrijfsstrategieën en bedrijfsdoelstellingen in hun organisatie te verwezenlijken, innovaties te realiseren, nieuwe bedrijfsvoeringen door te voeren en de geplande toegevoegde waarden zeker te stellen.

Wat is MSP

De principes voor het managen van programma’s zijn over een lange reeks van jaren en binnen een groot aantal werkterreinen ontwikkeld en toegepast. De principes zijn toepasbaar bij de ontwikkeling van complexe huisvestingsvraagstukken tot aan bedrijfsreorganisaties en de ontwikkeling van e-commerce diensten.

De methodiek is ontwikkeld in samenspraak met publieke en private ondernemingen. De methodiek past binnen de hedendaagse bedrijfsomgeving en houdt rekening met snelle wijzigingen, die zich kunnen voordoen zowel binnen als buiten de betreffende organisaties. Ook is de methode eenvoudig toe te passen in die gevallen, waarbij meerdere bedrijven willen samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. OOOGC heeft in het verleden ook de methodiek Prince2 ontwikkeld. PRINCE2 is een methodiek voor het managen van projecten. Het is een generieke projectmanagementmethodiek voor alle type projecten. Zowel MSP als Prince2 zijn procesgeoriënteerde methodieken en sluiten daarbij geheel op elkaar aan.

Basisprincipes MSP

MSP onderschrijft en ondersteunt alle voorgenoemde succesfactoren voor het doorvoeren van veranderingen. Specifieke aandachtspunten van MSP in relatie tot andere methodieken zijn:

  • de focus op het opstellen van een Visiedocument en een Blauwdruk voor de start van de uitvoering van een programma. Deze documenten zijn het leidend element in de planning en realisatie van het programma. De Blauwdruk wordt in de loop van het programma verder uitgewerkt en gedetailleerd
  • de focus op het management van de toegevoegde waarde: het identificeren, definiëren, bewaken en meten van de baten voor de organisatie zodat deze baten uiteindelijk ook worden gerealiseerd
  • de focus op bestaansrecht en risico’s: dit is essentieel binnen de filosofie van MSP. Het is het leidend principe voor programma’s

De gedefinieerde organisatiestructuur in combinatie met het procesmodel en de beschreven managementproducten (zoals Visiedocument en Blauwdruk) maakt eenduidig duidelijk wat, wanneer, door wie binnen het programma moet worden gerealiseerd en wie, wanneer, waarvoor verantwoordelijk is.