Projectmanager

Goed projectmanagement is de sleutel voor een succesvol project. Daarom hebben de projectmanagers van Grapes Consultancy Group (GCG) stuk voor stuk ervaring met projecten van uiteenlopende aard.

Projectmanagement wordt steeds meer een vak. Was projectmanagement vroeger een taak die je erbij deed, naast de eigen werkzaamheden, tegenwoordig is projectmanagement een vak apart. Ondanks het toegenomen professionalisme mislukken projecten vaak. Sommige mislukte projecten halen de krantenkoppen, maar van de meeste wordt niets meer vernomen. Er is niet één eenduidige oorzaak aan te geven waarom projecten mislukken maar een effectieve projectmanagementmethode is wel van essentieel belang.

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project en het motiveren van alle betrokken partijen om de doelstellingen van het project te realiseren binnen de overeengekomen targets van tijd, kosten, kwaliteit, scope, baten en risico’s.

De essenties van een project zijn:

 • de projectorganisatie is tijdelijk, dat wil zeggen: de projectorganisatie is geschapen voor de duur van het project en verschilt van lijnmanagement, dat permanent van karakter is en verantwoordelijk is voor de basisactiviteiten van de organisatie.
 • een vooraf gedefinieerd eindresultaat.
 • het realiseren van een resultaat.
 • een gespecificeerde “Business Case”.

Voorwaarden

De gewenste projectresultaten kunnen alleen maar worden opgeleverd als er sprake is van een gezamenlijke inspanning. Projectmanagement is daarmee een plicht van alle betrokkenen; van de verschillende leden van de Stuurgroep en de Projectmanager tot en met de Projectleden.

Aanpak

Met betrekking tot het toepassen van project management principes, methoden en technieken volgt GCG een pragmatische lijn. In eerste instantie wordt uitgegaan van de bij de opdrachtgever bestaande richtlijnen c.q. voorkeuren op dit gebied. PRINCE2 levert gezien het open karakter, de brede aanhang en de bewezen succesvolle resultaten een logisch alternatief voor de GCG project manager.

Om goede resultaten te behalen is het noodzakelijk dat de projectmanager voor goede voorbereiding van het project zorgt,

 • dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en de projectorganisatie,
 • dat het te behalen resultaat eenduidig is gedefinieerd.
 • dat er een meetmechanisme is om de beoogde resultaten de bewaken.
 • dat er tijdige en complete communicatie plaatsvindt en dat er methodisch gewerkt wordt.

De projectmanagers van GCG hebben een gedegen opleiding, jarenlange ervaring en zijn geselecteerd op aangetoonde capaciteiten om op bovenstaande criteria te sturen.

Daarnaast bestaat het werkt uit:

 • Het betrekken van de belanghebbenden voor het leveren van input en beoordelen van de op te leveren resultaten en creëren van draagvlak om eventuele weerstand te verminderen.
 • Het plannen en beoordelen van de baten die met de projecteindresultaten behaald moeten worden.
 • Het motiveren van project teamleden en overige betrokkenen van het project.