Grapes is een Project- & Interim Management bureau en bestaat uit een groep adviseurs met uiteenlopende kennisgebieden en expertises. We vullen elkaar aan, leren van elkaar en delen onze ervaringen.

De kerncompetenties zijn project- en programmamanagement, interim management, veranderkunde en organisatiekunde.

Het team van Grapes Project- & Interim Management

Wij stellen even hoge eisen aan de externe als aan onze interne medewerkers. Derhalve beschikken wij over een zeer diverse pool van goed gekwalificeerde medewerkers. Zonder uitzondering voldoen ze aan strenge selectiecriteria.

Ons bureau biedt plaats aan een grote variëteit van experts die gezamenlijk, maar allen vanuit hun eigen vakgebied en perspectief, opereren. Hierdoor zijn we in staat anders tegen onze opdrachten aan te kijken en zijn we beter in staat onze kennis en ervaring op een productieve manier in te zetten.

Resultaatgericht

Met de opdrachtgever iets bouwen waar we trots op zijn inspireert ons zeer”. Wat ons drijft en begeesterd, is de liefde voor onze professie. Wij halen het beste uit onszelf om onze opdrachtgevers daadwerkelijk verder te helpen.”